De herfst is een ideaal jaargetijde om bijzondere vogelwaarnemingen te doen. Vogels, op weg naar het zuiden, tref je soms aan in omgevingen, waar ze niet thuishoren. Zo zag ik eens een goudhaantje in het riet langs een sloot op Terschelling en een sneeuwuil op het wad van Schiermonnikoog, waar hij mossels zat te eten. Steltkluten en Canadese ganzen bij Lauwersoog zijn verrassingen, waar je hart sneller van gaat kloppen, evenals van een roodhalsgans of een Siberische notenkaker bij Veenwouden.

Soms maak je een invasie van pestvogels mee en regelmatig verschijnen in Lauwersoog sneeuwgorzen op het toneel met soms in het water een roodkeelduiker.

Als de struiken vol bessen hangen, is het altijd een belevenis honderden kramsvogels en koperwieken te zien verschijnen en als de vorst in het hoge noorden vroeger intreedt dan gewoonlijk, kun je wintergasten als nonnetjes, grote en middelste zaagbekken, brilduikers en soms ijseenden verwachten. Ook aan eendensoorten is in de herfst geen gebrek: grote groepen smienten laten op plassen en meren hun gefluit horen; kuif-, topper-, tafel- en krakeenden houden wilde eenden gezelschap.
Tientallen wilde zwanen laten hun melodische roep horen en weilanden zien soms zwart van de rot- en brandganzen en meerkoeten. De rauwe roep van de grauwe gans mengt zich in het gezellige gebabbel van duizenden kolganzen.

In het bos kun je stuiten op groepjes voedselzoekende vogels, zoals kool-, pimpel-, matkop- en staartmezen, vaak in gezelschap van goudhaantjes. Groepjes sijsjes voeren acrobatische toeren uit in elzen en berken om de zaadjes te bemachtigen en spechten hakken verwoed op hazelnoten en dennenappels.
De herfst: barstens vol vogelleven.
Voor een overzicht van de vogelfoto's kijkt u op de fotogalerij.