Galerij van vogelfoto's.

baardmannetje in riet baardmannetje 1 bergeend bergeenden_g blauwe_reiger_bij_hek_3 boerenzwaluw
bontbekplevier bonte kraai bonte specht op boomstam bonte strandloper bonte strandlopers bonte strandlopers met scholeksters
boomkruiper brandganzen met zeekraal brandganzen_voor_sloot_3 brilduiker brilduiker_bij_lauwersoog_3 buizerd
buizerd_g eidereend mannetje goudhaantje goudplevieren grazende brandganzen groenling bij rozenbottels
kanoetstrandlopers kleine strandloper kleine zwanen kolganzen koolmees_3 kop van Jan-van-gent
koperwiek kramsvogel bij duindoorn kramsvogel op de grond kramsvogels kuifeenden merel bij vuurdoorn
middelste zaagbek mannetje middelste zaagbekken notenkraker paarse strandloper patrijzen pestvogel in Gelderse roos
pimpelmees op duindoorn putter ransuil in close up ransuil in slaapboom roodhalsgans rotganzen
rotganzen1 scholeksters slobeend smient smienten smienten bij sloot
sneeuwgorzen spreeuwenwolk spreeuwenwolk1 steenlopers toppereend toppereend duikend
turkse tortelduif veertje op ijs vliegende meerkoeten vliegende smienten vlucht ganzen vlucht scholeksters
watersnip watersnip1 watersnippen en smienten wintertaling wintertalingen zaagbekken